"Девети" - първа правдива книга за ранния социализъм, от 30 години насам... Истината се завръща - край на догмите, лъжите и охулването...

1-ви февруари 2021 г. е рождената дата на новия роман "Девети" - една правдива, и повече позитивна, история на ранния социализъм. Случайно се получи книгата да излезе точно в деня на Народния съд, и го приемам като Божие знамение за честността и справедливостта на тази творба. Това е втората най-подходяща дата за излизане на подобна книга, след самия "9-ти септември"... :)
Другарят Живков е положителен герой в този вълнуващ роман, но още не е генерален секретар, а е по стълбицата нагоре. Как се наливаха основите... Съдбата на няколко различни семейства - от разнороден социален статус, за това как животът им из основи се е променил към добро. Има и вълнуваща интрига, характерна за приключенския роман и трилъра. Има и зашеметяваща развръзка.

Книгата е полу-биографична, повечето герои имат истински прототипи в живота. Интегрирани са техни разкази и спомени за времето, което са живели...

Тази книга е краят на догмите и охулването на социализма, и представянето му в реална светлина, вкл. с грешките му... Но и с онези 99% добрини, които е направил за народа...

Добри Божилов, автор

20.01.2021