Писател: Върнете ДДС на книгите на 20%, и дайте парите директно на авторите... Сега подпомагате търговците...

В началото на предизборната кампания, писателят Добри Божилов постави въпроса за промяна на "облекчението" по ДДС за книгоиздаването, с цел то да подпомага творците и авторите, а не търговците на книги. Авторът - един от най-продаваните в последните години, в момента е решил да публикува безплатно в Интернет, в знак на протест срещу ограбването на писателите от издателско-книжарската "система". Авторите получават по 5% от цената на книгата, читателят плаща 95% за всичко друго, но не и за съдържанието. Божилов е изратил отворено писмо до министерствата на на културата и финансите, и до основните политически сили, и се надява на обсъждане на въпроса в кампанията...

Публикуваме писмото без редакции:


До
Министъра на финансите
Министъра на културата
Ръководителите на основните политически сили


Предложение
От
Писателя Добри Божилов („Задругата“, „Заветът“, „Девети“ и др.)
Относно режима за облагане на книгите с ДДС


Уважаеми колеги,

Бих искал да Ви предложа промяна в подхода с отстъпването на ДДС за „книгоиздаването“, която ще доведе до реална подкрепа на авторството и творчеството, докато в момента приложената политика, насърчава единствено търговията с книги. Предложението ми ще облекчи и администрирането на данъка, като ще премахне един усложняващ елемент.
Предлагам „намаленият ДДС“ от 9% върху книгите, да се премахне, и да се замени с директни плащания от страна на държавата, към авторите на съответните книги. Т.е. тези отстъпени 11% да си постъпват в държавния бюджет (т.е. да няма преференциална ставка), но цялата събрана сума да се разпределя от Министерството на културата към авторите на съответните книги, според реализирания приход. Разпределението да е директно плащане, без право самите автори да го преотстъпват, получават с пълномощници и пр. Т.е. директни пари към автора на съответната книга.
Колкото до ДДС, събран от чуждестранни автори, то нека той постъпва във Фонд „Култура“, и от там да се финансират литературни проекти у нас.
Предлагам книжарниците и издателствата да са задължени да предоставят на НАП детайлна справка от коя книга колко е продадено, и какъв ДДС (пълно 20%) е платен. След това, на база на тези данни, Министерството на културата да „връща“ 11% от ДДС директно на авторите.
По предложения начин ще се постигне реален ефект от „намалението на ДДС“ върху най-важната част от книгоиздаването – творците, авторите.
В момента, целият ефект от намаления данък се изконсумира от търговците. Нека поясня. Книгоиздаването се състои от 2 части – творческа и търговска. Творческата са авторите, а издателствата и книжарниците са търговската. Към настоящия момент, основната част от приходите се усвояват от търговците, а авторите са „последна дупка на кавала“, за тях – „колкото остане“. Авторите нямат никаква възможност да се защитят, защото няма как ефективно да получат реална информация за продажби и обороти. Казано по-просто – брутално са лъгани, от същите тези, на които сте дали в момента 11% отстъпка от ДДС.
Към настоящия момент средно между 5 и 10% от цената на една книга отива у автора. Повече към 5%. Т.е. от една книга например 20 лв., 1 лв. отива у автора. Дори по-малко. Това е така, дори в договорите им да пише друго (напр. 15% от оборота), защото оборотът се изчислява от издателя. Масово се крият тиражи, за да се плащат по-малки хонорари. Проблемът обхваща целия бранш, не се свежда до отделен издател. На автора се гледа като на „досадник“, който само пари иска, и ни пречи да си движим бизнеса.
Цената на печата на една книга е около 20% от коричната цена. Останалите 80% са търговски надценки, усвоявани от издатели и книжарници. От тези 80% нетен приход, както вече посочих 5 до 10% отиват у автора.
Когато намалите ДДС, просто увеличавате тази печалба на „търговската част“ на книгоиздаването.
В случай, че приемете предложено от мен, ще се получи съвсем друго. 11% отстъпка от ДДС ще отидат директно у авторите. Но ще се получи още един ефект – авторът ще има информация какъв е реалният му тираж. Няма как в НАП да е внесен ДДС върху 5000 броя, а издателят да отчита пред автора 1000 броя. Тъй като огромният дял от продажбите минават през големите книжарски вериги, регистрирани по ДДС, и с редовно счетоводство, то в НАП ще има доста точна информация за реалния тираж.
Когато получи хонорара си от държавата, авторът ще може да се защити по-добре и при хонорара от издателя, който вече ще се изчислява върху реални, а не измислени данни.
Уважаеми г-ни Министър, уважаеми политически лидери,
В момента Българската литература е в абсолютен колапс, откъм качествени продаваеми автори. Това сме буквално 5-6 души. А България има много повече таланти. Можем да имаме десетки, дори стотици автори на бестселъри, както е в ЕС, и дори в Русия. Това не се случва, просто защото тези хора не започват да пишат. Стотици качествени книги не умират – те не се раждат.
Обективен факт е, че доста таланти се мотивират от парите, което не е лошо. И като виждат, че няма пари в книгописането, изобщо не пишат. Много малко сме писатели, водени от алтернативни мотиви, които все пак създаваме нещо качествено и търсено, без да очакваме пари.
В личен план, аз съм отишъл по-натам  - започнах да публикувам безплатно в Интернет, защото е абсурдно читателят да плаща някакви суми, от които 95% не отиват у автора. По-добре авторът да загуби тези мизерни 5%, отколкото да се вадят толкова грешни пари от джобовете на читателите.
Поради тази причина, от автор на едни от най-продаваните книги, чиито бъдещи книги също биха се продавали добре, аз реших да стане „народен автор“ – пиша за народа, без пари. В това си действие, по някаква абсурдна логика, аз поемам риск  - мога да бъда съден от издателя си, защо не съм му дал книгите, от които да се „напечели“, по посочената схема. Т.е. дори ако иска да е безплатен за читателите, авторът го прави с риск за себе си. Разбирате гротеската на тази ситуация, и колко демотивираща е тя.
Интернет самоиздаването със свободен достъп обаче е моето лично решение. Не мога да упреквам онези, които нищо не пишат, защото виждат икономическото безсмислие от това. Те не са лоши хора, просто разсъждават по-рационално. И техните потенциални творби се губят.
С хипотетична промяна в Данъка върху добавената стойност, бихте могли да промените много.
И най-сетне – известно е че ДДС, като данък върху потреблението, е най-ефективен, когато е еднакъв за всички. Всякакви отстъпки и преференции го усложняват и свалят събираемостта. Аз Ви предлагам да премахнете една отстъпка, да опростите данъка, и да постигнете повече като просто дадете парите на тези, които са създали продукта…

С уважение: Добри Божилов
Писател, автор на „Задругата“ (2-ра по продажби през 2019), „Заветът“(4-та по продажби през 2020), „Девети (очаква се също да е в Топ 10), „Сказанието“ и „Селфи“ (пуснати вече безплатно в Интернет - 2021)
Контакт: 0887 467 818
komentari (at) mail (dot) bg, dobri (at) pr-bg (dot) com
www.dobribozhilov.com 


06.07.21