Избори 2024
Писателят Добри Божилов е кандидат с:
Бюлетина 4, Преференция 117 - за Европейския парламент
Бюлетина 4 - за НС
Коалиция "Ние, Гражданите"

РОМАНЪТ НА ДОБРИ БОЖИЛОВ "ДЕВЕТИ": ДВЕТЕ ВЕРСИИ - Ивона Въртелкова

"– Ти си предател, а аз съм патриот…". С този откъс Добри Божилов започва романа си, но, струва ми се, поставя и началото на едно различно схващане, отнасящо се към последиците от събитията на 9 септември 1944 г. за българското общество. Бих казала, че това е един от фундаменталните въпроси, въплътени в текста, който породи размисли у присъстващите по време на представянето на книгата, а следователно по-късно стана и централна дискусионна тема. Събитието по случайност или не се състоя точно на 9 септември 2021 г. по време на тазгодишната Алея на книгата, проведена в гр. София.
В рамките на събитието авторът насочи вниманието на присъстващите към концепцията за романа, истинността и фикцията налични в него, които станаха обект на динамичен разговор. Добри Божилов започна представянето на романа си "Девети" с темата, свързана със социализма, който е помогнал на едни социални групи да се развиват, а други е потиснал. В някакъв смисъл книгата поставя началото и на позитивното говорене за социализма, а не единствено на негативното. Писателят сподели мнението си, че по-скоро хората, които са живели по това време, могат да дават оценката си за него. Представянето на романа продължи с обрисуването на двама от водещите герои – единият е представител на обикновените хора, чийто живот социализмът е променил, а другият персонаж е този на автора, появяващ се във финала като малко дете, разпитващо останалите герои, за да очертае и удостовери реалните елементи, налични в романа.
По-късно писателят Добри Божилов изложи виждането си относно последствията от края на социализма, очертани в романа, както и прогнозите на героите му, които са до голяма степен правилни. Пример, показващ казаното по-горе, е репликата на значещата фигура от романа дядо Добри, която гласи: "Ние добре живяхме през социализма, ама ако се върне капитализмът, ще плачете…". Тя ясно кореспондира с предсказването на бъдещето. Авторът чрез романа си показва как едни доскорошни врагове биха могли да живеят заедно. Това безспорно препраща към централния фокус на книгата, свързан с опита за съчетаване на противоположни мнения. Любопитна подробност от срещата с писателя Добри Божилов беше, че той носеше със себе си шапка, която е била на прототип на герой в романа му. Тоест той е бил реално съществуваща фигура, озовала се в редовете на Българската народна армия, а в последствие станала убеден комунист.
По време на разговора бе изложена и една друга основна тематична линия, отнасяща се към труда, положен през социализма, а и към народната милиция, която очертава времето несъмнено като смутно и кърваво. Още със заглавието си романът препраща към онази дата, след която настъпват мащабни промени в българското общество. Този детайл подсказва на читателя какъв всъщност е и замисълът на романа, но, разбира се, тук е редно да се отбележи, че догмите, отнасящи се към ранния социализъм, са разколебани. Интересен факт е, че фигурата на Тодор Живков в произведението е положително натоварена.
В края на представянето на романа "Девети" се постави въпросът, свързан с жанровата определеност и по-конкретно дали всъщност този текст е исторически и доколко в него има елементи на фикция. Добри Божилов от своя страна каза, че биографичната част е напълно достоверна, като, разбира се, има детайли, които са измислени, но те служат като украшение на текста. Читателите биха могли да се запознаят с цялото представяне на историческия роман "Девети" на Добри Божилов, като последват връзката в бележката под линия.
---
https://www.youtube.com/watch?v=ngcKGLDfxHM

Ивона Въртелкова, сп. "Филологически форум", бр.2/2021
Източник: https://philol-forum.uni-sofia.bg/wp-content/uploads/2021/10/40.-Sluchi_se_Vartelkova_FF14_BG_273-274.pdf